İngilizce Öğreniyorum #2# Telaffuz Kuralları

3 months ago

Bu dersimizde telaffuz kurallarını öğrenmeye çalışacağız. Çok sayıda telaffuz kuralı var. Telaffuz kuralları alfabedeki harflerin okunuşa benzer veya farklılıklar göstermektedir.

2.png

NOT: Hecelenmesini istediğimiz kelimeyi sorarken kullanılan soru kalıplarımız aşağıdaki şekildedir;

How do you spell ..................?

Can you spell ..................?

boşluğa hecelenmesini istediğimiz kelimeyi yazarız. Bu kelime name, surname, email adress, bird, chair, ..... gibi istediğimiz her hangi bir kelime olabilir.

Telaffuz Kuralları

 • A harfi e veya ey şeklinde okunur.

apple : epıl

table : teybıl

 • C harfinin üç farklı telaffuzu vardır.

Birincisi: C den sonra e, i, y harfleri gelirse “s” şeklinde okunur.

City : siti

Cell : sel

İkincisi: C den sonra a,o,u harfleri veya ünsüz bir harf gelirse “k” şeklinde okunur.

Cat : ket

Cup : kap

Lecture : lekçır ( c den sonnra ünsüz harf gelmiş)

Üçüncüsü: ch yan yana gelince ç diye okunur

chair: çair

NOT: Bu kural için istisnai durumlardan bir tanesi character: keriktır kelimesidir. Nedeni ise kelimenin kökeni yabancı olmasıdır.

 • G harfinden sonra i,y,e harfleri gelirse c şeklinde okunur. Diğer durumlarda ise g diye okunur.

ginger: cencir ( kural)

gap: geep ( diğer durum)

NOT: girl: görl ve get: get bu kural için istisna olan kelimeler.

 • gh yan yana geldiği zaman eğer i harfi önüne gelmezse gh harfleri f diye okunur.

enough: inaf

 • i harfi kelime içerisinde ay şeklinde okunur.

might: mayt

white : vayt

 • tion ifadesi yan yana gelince şın diye okunur.

action: ekşın

 • Ho ile başlayan kelimelerde h okunmaz

hour: our

 • hair: heir ve hope: höp kelimelerindeki h okunur.

 • J harfi c diye okunur.

jar: car

 • no: nou ve go:gou görüldüğü gibi o harfi ou şeklinde okunur.

 • good, food,mood gibi iki tane oo yan yana gelince uu şeklinde okunur.

NOT: blood: blaad ve flood: flaad kelimeleri bu kural için istisna olanlardır.

 • ph harfleri yan yana gelince f diye okunur.

photo: foto

 • sh yan yana gelince ş diye okunur.

she: şi

 • but: bat, put: put görüldüğü gibi u harfi bazen a diye bazen ise u diye okunur.

Sonraki dersimizde telaffuz kurallarına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!