İngilizce Öğreniyorum #3# Telaffuz Kuralları 2

3 months ago

2.png

Bir önceki dersimizde telaffuz kurallarımızı öğreniyorduk. Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 • wr yan yana gelince w okunmaz.

write: rayt

 • x sonda ise ks şeklinde okunur.

box: baks

 • x başta ise z diye okunur.

xerox: ziraks

 • Baştaki y normal y diye okunur.

yellow: yelov

 • Sondaki y harfi i diye okunur.

study: sitadi

 • İngilizce'de iki tane aynı sessiz harf yan yana gelince bir tanesi okunur. Diğeri okunmaz.

class: klas

 • au yan yana gelince o diye okunur.

auto: oto

 • wh yan yana gelince h okunmaz.

white: wayt

 • kn yan yana gelince k okunmaz.

know: nov

 • İki tane ee yan yana gelince ii diye okunur.

see:sii

 • ea yan yana gelince bazen ii bazende ee diye okunur.

tea: tii

head: heed

 • ou yan yana gelince au diye okunur.

mouse: maus

 • ow yan yana gelince bazen au bazen de öv diye okunur.

brown: braun

window: windöv

 • oa yan yana gelince oo diye okunur.

coat: koot

 • aw yan yana gelince ou diye okunur.

law: lou

 • ei yan yana gelince ii diye okunur.

receive: rısiiv

 • th harfleri peltek s (dh) diye okunur.

thank: dhank

 • oe harfleri yan yana gelince uu diye okunur.

shoe: şuu

 • ai yan yana gelince e diye okunur.

hair: heyr

 • ew yan yana gelince yu diye okunur.

new: niyu

 • sch harfleri yan yana gelince sk diye okunur.

scheme: skim

 • s harfi iki ünlü arasında yer alırsa z diye okunur.

noise: nuiz

 • q harfi k diye okunur.

quiet: kuayıt

 • on yan yana gelince van diye okunur.

one: van

 • İngilizcede sona gelen "-e" harfi genelde telaffuz edilmez.

come: kam

 • “U” harfi kelime başlarında ye, yu şeklinde ve uzun okunur.

Union : yunion

 • Eger kelimenin icinde -mb varsa b okunmaz.

climb: klim

 • Eğer kelimenin icinde -bt varsa b okunmaz.

debt: det

 • Sonu "scle" ile biten kelimelerde c okunmaz.

muscle: mesel

 • handkerchief, sandwich, wednesday gibi kelimelerde d okunmaz.

 • dge genellikle j olarak okunur.

bridge: brij

 • g'den sonra n geliyorsa g okunmaz.

foreign: fören

 • Eğer t'den önce gh geliyorsa gh okunmaz.

thought: thot

 • w'dan sonra h geliyorsa h okunmaz.

what: vat

 • d, f, m, k harflerinden once l genellikle okunmaz.

half: haf

 • g'den sonra sirasiyla u ve sesli harf geliyorsa u okunmaz.

guess: ges

 • y, birinci hecede ise, y "ay" olarak okunur.

my: may

 • Eğer kelime tek heceli ise a harfi cat kelimesindeki gibi e olarak okunur.

at: et

Gelecek derslerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.....

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!