İngilizce Öğreniyorum #4# Türkçe Dil Bilgisi

3 months ago

2.jpeg

İngilizce'yi iyi öğrenmemiz için öncelikle çok iyi şekilde Türkçe dil bilgisi bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı bu dersimizde dil bilgisi öğrenmeye çalışacağız.

İSİM: Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklere isim (ad) denir. Kitap, Mehmet, kapı, Türkiye, hoşgörü, aslan, aile…

FİİL: Bir eylemi, bir durumu veya bir oluşu anlatan sözcüklere fiil (eylem) denir. Bir kelimenin fiil olup olmadığını anlamak için “-me /-ma” olumsuzluk ekini ya da “-mak / -mek” mastar ekini kullanırız. Okumak, koşmak, dinlemek, ...

SIFAT: İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı vb. yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. Çalışkan öğrenci gib

ZARF: Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan) önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.

ZAMİR: İsmin yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) adı verilir.

BAĞLAÇ: Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir.

EDAT: Tek başlarına bir anlam taşımayan, kendisinden önceki kelimeyle ilgi kurarak cümle içinde anlam kazanan sözcüklere edat (ilgeç) denir.

Türkçe'de kullandığımız söz öbeklerimiz bu şekilde. Bunların ingilizce karşılıkları şu şekilde;

 • Noun: İsim

 • Verb: Fiil

 • Adjective: Sıfat

 • Preposition: Edat

 • Adverb: Zarf

 • Pronoun: Zamir

 • Conjuction: Bağlaç

 • Intersection: Ünlem

2.jpg

İlerleyen konularda bunların hepsini öğrenmeye çalışacağız. Diğer önemli olan bir konu ise İngilizce'deki cümlelerdeki söz öbeklerinin dizilişi. Türkçe'de genellikle Özne, nesne, zarf, yüklem şeklinde sıralanır. İngilizce'de bu sıralanış farklıdır. İngilizce'deki söz öbekleri yani cümlenin öğelerinin sıralanışı şu şekilde;

ÖZNE + FİİL + NESNE + ZARF

Bu sıralamayı çok iyi bilmemiz gerekir. Bazen vurgu yapmak için zarf cümle başına gelerekte kullanılabilir. Görüldüğü gibi İngilizce'de fiil, özneden hemen sonra gelmekte ve dilimizde bu durum farklıdır. Ayrıca zarf içerisinde durum zarfı, yer zarfı, zaman zarfı gibi zarflar yer alabilir.

CÜMLE ÖĞELERİNİN BULUNMASI

 • Özneyi bulan soru kim

 • Fiili bulan soru ne yaptı

 • Nesneyi bulan soru neyi, kimi

 • Belirteci bulan soru nasıl

 • Yer zarfını bulan soru nerede,nereye

 • Zaman zarfını bulan soru ne zaman, ne kadar

NOT: İngilizce'de yer belirten zarflar her zaman zaman zarflarından önce gelir.

ÖRNEK: ''Ahmet evde yerleri elektrik süpürgesi ile saatlerce süpürdü. '' cümlemizin öğelerini bulalım.

 • Yüklem: Ne yaptı? süpürdü (sleaned)

 • Özne: Süpüren kim? Ahmet

 • Nesne: Neyi süpürdü? yerleri (the floor)

 • Belirteç: Nasıl süpürdü? elektrik süpürgesi ile (with a vacuum cleaner)

 • Yer zarfı: Nerede süpürdü? evde (at home)

 • Zaman zarfı: Ne kadar süpürdü? saatlerce (for hours)

Şimdi de yukarıda İngilizce cümle sıralaması vermiş olduğumuz sıralamaya göre cümlemizi yazalım.

Ahmet cleaned the floor with a vacuum cleaner at home for hours

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!