İngilizce Öğreniyorum #6# Subject Pronouns - Özne Zamirleri

2 months ago

2.png

İsim olmadıkları halde ismin yerine kullanılan sözcüklere zamir denir. Bir cümle içinde bir varlığın adını bir kere kullandıktan sonraki kullanımlarda bu varlığın yerine zamir kullanılır. Örneğin;

Sue worked a lot during the day so she looks tired now.

cümlesinde ikinci kez Sue kullanılacağı zaman onun yerine zamir olarak she kullanılmıştır.

NOT: Türkçe'mizde olduğu gibi İngilizce'de gizli özne yoktur. Cümlede kesinlikle bir özne bulunması gerekir.

Subject Pronouns - Özne Zamirleri

I BEN
YOU SEN
HE O (Erkekler için kullanılır)
SHE O (Bayanlar için kullanılır)
IT O (Cansız varlıklar için kullanılır)
WE BİZ
YOU SİZ
THEY ONLAR
  • Cümlede isim yerine kullanılan ve özne olan sözcüklerdir. Olumlu ve olumsuz cümlelerde yardımcı fiil ve ana fiilden önce kullanırlar. Yani cümle başında olurlar.

I love dags.

He works at a high school.

  • I cümlede daima büyük harfle yazılır.

Can I help you?

*** You**, cümle içinde hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir. Cümle içinden tekil veya çoğul olduğunu anlarız.

You are lazy student.

Bu cümlede çoğul anlamında kullanılmış. Çünkü ''are'' ifadesinden çoğul olduğunu anlıyoruz.

  • ''it'' için kullanım alanları şu şekildedir; Cansız varlıklar için , cinsiyeti bilinmeyen şeyler için, hava durumu için, sıcaklık ve zaman bildiren ifadeler için kullanılır.

It is cloudy today.

  • Cinsiyetini bildiğimiz ev hayvanları için he ve she öznelerini kullanabiliriz.

  • I özne zamiri başka bir isimle kullanılırken çoğunlukla önce o isim sonra ise I kullanılır.

My friends and I study hard.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!