İngilizce Öğreniyorum #8# Possessive Adjectives - İyelik sıfatları veya Sahiplik sıfatları

2 months ago

1.png

İngilizce derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde ise Possessive Adjectives yani İyelik sıfatları konusunu işleyeceğiz. Öncelikle tablo halinde bunlara bir bakalım.

Possessive Adjectives - İyelik sıfatları

my benim
your senin
his (Erkek) onun
her (Bayan) onun
its onun
our bizim
your sizin
their onların
  • Possessive Adjectives ismin kime ait olduğunu belirtir. Aitlik bildirirler. Nesnelerin sahiplik durumlarını cümle içinde belirtmek için kullanılır.

  • Her zaman isimlerden önce gelirler.

Example: Your daughter is very smart.

Cümlesinde dauhgter kelimesi isimdir ve your, Possessive Adjectives olup isimden önce kullanılmış ve isme aitlik bildirmiştir.

  • İyelik sıfatları asla tek başına kullanılmaz. Mutlaka isimden önce gelmelidir. İsimden önce gelerek onu niteler.

Example:

This dog is my ifadesi yanlıştır. İyelik sıfatı my isimden önce gelmedi.

This is my dog ifadesi doğrudur. İyelik sıfatı my isimden önce gelmiştir.

  • Its ve it's arasındaki fark; Its bir iyelik sıfatıdır ve it's ise it is ifadesinin kısa yazılmış halidir.

  • Sahiplik sıfatları genelde whose: kimin sorusunun cevabı olurlar.

Example:

Whose house is that?

İt's our house.

  • İsim tekilse sıfat tamlaması tekil işlem görür. İsim çoğulsa bu sıfat tamlaması çoğul işlem görür.

Example:

My book is blue. Tekil sıfat tamlaması.

My books are blue. Çoğul sıfat tamlaması.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!